* Ing. Rostislav Cichra - starosta
* Jiří Lepka - místostarosta
* Leoš Vlk - revizní komise
* Mgr. Romana Dočekalová - kulturní komise
* Zdeněk Holas - finanční výbor
* Jiří Jež - kontrolní výbor
* Roman Stöhr - stavební komise

Složení výborů a komisí

Kontrolní výbor

* Jiří Jež - předseda
* Dana Tenorová
* Bc. Alena Pešková

Finanční výbor

* Zdeněk Holas - předseda
* Jan Fadrný, PhDr.
* Ing. Jiří Novotný

 

Kulturní komise

* Mgr. Romana Dočekalová - předseda
* Miloslava Toulová
* Miroslava Cichrová
* Marie Pospíšilová
* Jana Hejlová

Stavební komise

* Roman Stöhr - předseda
* Ing. Roman Krčil
* Ing. Roman Jež

Revizní komise

* Leoš Vlk - předseda
* Aleš Krištof
* Jakub Tenora