Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

26.05.2023 od 07:00 do 09:00

a

14.06.2023 od 07:00 do 11:00

vypnutá bude obec Vranová mimo níže uvedených částí obce: - zástavba při místní komunikaci od domu číslo popisné 127 a 123 po d.č.p. 110, 94, 188 - zástavba při místní komunikaci od domu číslo popisné 127 a 123 po d.č.p. 83, 187, parkoviště u přehrady, odběrné místo na parcele 797/20 a 797/9 - zástavba při místní komunikaci od domu číslo popisné 168 a 109 po d.č.p. 200 - lokalita nových RD u silnice Letovice-Křetín od domu číslo popisné 153 po d.č.p. 165