Samostatné stránky - www.nahodvranova.cz

 

Historie ochotnického divadla ve Vranové sahá podle písemných pramenů někdy do roku 1912 a je spojena s činností Sboru dobrovolných hasičů. V obecní kronice můžeme najít zápis o tom, že 26.12.1914 bylo z výtěžku divadelního představení věnováno 10 Kč nemocnici Milosrdných bratří v Letovicích na raněné z počátku první světové války.

Další zápis v obecní kronice z r.1928 píše o provedení scénického zpracování k oslavám 80. výročí zrušení roboty. Do náročné akce se zapojilo 54 účinkujících včetně dětí a mládeže. Podle původního scénáře byla hra zopakována na volném prostranství před hasičskou zbrojnicí v r.1945 za účati široké veřejnosti a to na oslavu ukončení 2. světové války.  V meziválečném období můžeme najít v Kronice obce zmínku o hrách: Pero a kosa (1936), Cikánčin svatební závoj (1937), operetu Lidi v zeleném (1939), Za svobodu národa (1939). V poválečných letech mohli příznivci ochotnického divadla vidět hry: Lidé v bouřiVáclav Hrobčický z HrobčicPoslední muž.

V roce 1947 vzniká samostatný ochotnický soubor, který v 60. letech vystupuje pod názvem Okénko podle stejnojmené hry Olgy Scheinpflugové. Režie se ujímá řídící učitel Josef Grmela, později František Petrželka st. a po něm Františka Čermáková. Hrály se hry: Naši furiantiMaryšaRevizorZlý jelen, Čapkova MatkaRohovín Čtverrohý. V padesátých a šedesátých letech M.D.RettigováSamota, zmíněné OkénkoJejí pastorkyňaQuajamaPozdní láska, Jednoaktovky Medvěd a Květomluva, dramatizace Eugena Oněgina a také opereta Šla Nanynka do zelí. Členy souboru v 60. letech byli: František Petrželka ml., Jan Juha, Stanislav Peterka, František Havlíček, Marie Tušlová, Mirka Hrušková, Ladislav Holek, Mirek Stejskal, Radek Štěrba, Marie Řezníčková, Ladislav Jež, Jarek Štěpán, Dáša Ocásková.

    Soubor hostoval  i v okolních vesnicích (Prostřední Poříčí, Jásinov, Letovice, Sebranice, Obora u Boskovic). Zúčastnil se okresní přehlídky divadelních souborů v Letovicích. Pod vedením řídícího učitele Františka Havlíčka se sehrálo ještě několik představení s dětmi, ale činnost sboru Okénko pomalu zanikla.

    V roce 2003 o velikonocích vzniká myšlenka pokračovat v přerušené tradici a vzkřísit k životu více jak čtyřicet let spící ochotnickou divadelní činnost. Mladí ochotníci se začali scházet v místní Knihovně a jako první hru si vybrali Drdovy Hrátky s čertem. Po pěti měsíčním zkoušení spatřili herce vranovští občané poprvé v roce 2004.

V současnosti má již soubor Nahoď Vranová v repertoáru  7 divadelních kusů, které měly možnost zhlédnout stovky diváků. Domovská scéna včetně potřebného zázemí je umístěna ve zrekonstruovaném Kulturním domě ve Vranové. Zde je k dispozici sál pro cca 120 diváků s moderním technickým vybavením, kulisárna a divadelní klubovna. Převážná většina představení se ale odehrává na výjezdních štacích, kterých už je rovněž slušná řádka. Potěšující je, že vranovští ochotníci hostují na jevištích od nejmenších vísek až po vyloženě velká města.  

 

Odehraná představení: